Table of Contents

Abstract: Factors effecting on the state of surface waters in the Oulujoki-Iijoki River basin district. Sammandrag: Faktorer som påverkar ytvattnens tillstånd vid Ule älv-Ijo älvs vattenförvaltningsområde.