Table of Contents

Yleiset säännökset.
Pienyrityksen tuloslaskelma- ja tasekaavat.
Pienyrityksen liitetiedot.
Mikroyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot.
Muut säännökset.