Table of Contents

Fysiologinen kuormittuminen normaalissa päivittäisessä elämässä ja liikunnassa elektromyografialla mitattuna.