Table of Contents

Kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden fyysinen toimintakyky lonkkamurtuman jälkeen.