Table of Contents

Informaatiosta ja informaatio-oikeudesta.
Julkisuusperiaatteesta ja oikeudesta tietoon.
Henkilöoikeus, yksityisyys ja yksityiselämän suoja.
Tietosuojan oikeudellisesta sääntelystä.
Henkilöntietojenkäsittelystä informaatio-oikeudellisissa yleis- ja erityislaeissa.
Yhteiskunnan perusrekisterit ja perustietojärjestelmät.
Julkisen sektorin tietojen omistamisesta, hyödyntämisestä, markkinoinnista ja hinnoittelusta.
Sähköinen asiointi ja sähköinen identiteetti.
EU-kansalaisuudesta ja eurooppalaisista tietojärjestelmistä.
Yksityisyyden, henkilötietojen suojan ja tietojärjestelmien tulevaisuudesta.