Table of Contents

Sammandrag: Begränsning av grundrättigheter i ordnandet av tjänster för utvecklingsstörda människor. Summary: Restricting fundamental rights in the provision of services for people with intellectual disabilities. Tiivistelmä.