Table of Contents

Elimistön reaktio infektioon tai kudostraumaan.
Neste- ja elektrolyyttitasapaino.
Happo-emäsaineenvaihdunnan häiriöt.
Potilaan tilan arvio ja välittömät hoitotoimet.
Hengitysvajaus.
Verenkiertovajaus.
Sokki.
Kuvat.
Elektrolyyttihäiriöt.
Sokeriaineenvaihdunnan häiriöt.
Munuaisten toimintahäiriöt.
Nestehoito eri potilasryhmissä.
Verisuoniyhteydet.
Nestehoidossa käytettävät valmisteet.
Tehostettu ravitsemushoito. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito -teoksessa kuvataan peruselintoimintojen häiriöiden patofysiologia ja häiriöiden tunnistaminen sekä annetaan ohjeet hoidon aloittamisesta ja potilaan seurannasta.