Table of Contents

Abstract. Persoonallisuuden toiminta ja psykoterapian tuloksellisuus.