Table of Contents

Johdanto / Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen.
Teoria universaalista perheestä / Riitta Jallinoja.
Psykososiaalinen kehitysteoria / Merja Korhonen & Hannu Perho.
Bioekologinen malli / Helena Hurme.
Perheen ideologinen tuottaminen / Marjo Kuronen.
Elämänkulun teoria perhetutkimuksessa / Isto Ruoppila.
Konstruktionistinen lähestymistapa perheeseen / Hannele Forsberg.
Konfigurationaalinen näkökulma perheeseen / Anna-Maija Castrén.
Perhekäytäntöjen sosiologia / Kimmo Jokinen.
Arkielämä näkökulmana perheeseen / Pirjo Korvela & Anna Rönkä.
Ihmisperhe evoluutiopsykologiassa ja -ekologiassa / Anna Rotkirch.
Jälkikirjoitus / Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen.