Table of Contents

Abstract (s. 192-194): Between hope and fear : the working life narrative of the well-educated fixed-term employees. Sammandrag (s. 189-191): Mellan hopp och fruktan : berättelser av välutbildade visstidanställda om sin karriär.