Table of Contents

Abstract. Liikunnanopettajien työtyytyväisyys, ammatinvaihto ja ammatinvaihtoaikeet Suomessa.