Table of Contents

Patologia - kliinisen lääketieteen perusta.
Sairauksien sisäiset ja ulkoiset syyt.
Yleinen patologia.
Elinpatologia.
Kuvat.
Näytteiden otto, käsittely ja tulkinta. Patologia luo pohjaa lääketieteelliselle ymmärrykselle ja diagnostiikalle yhdistämällä lääketieteen perustieteitä ja erikoisaloja. Patologia-kirja on ensimmäinen suomalainen koko patologian alan kattava teos. Se perustuu alan asiantuntijoiden ajantasaiseen tietoon ja ajankohtaisiin suosituksiin. Sairauksien sisäisiä ja ulkoisia syitä käsittelevässä osassa tarkastellaan mm. elintapojen ja ympäristötekijöiden vaikutuksia sairauksien synnyssä. Yleinen tautiopillinen osa kuvaa elimistön yleisiä ja elinsysteemikohtaisia reaktioita sairauksiin ja näiden vaikutusta sairauksien kulkuun. Elinpatologia-osassa käydään järjestelmällisesti läpi elinkohtaisesti sairauksien tausta, patologiset piirteet ja kliininen merkitys, suomalainen näkökulma huomioiden. Näytteiden ottoa, käsittelyä ja tulkintaa käsittelevä osa kuvaa patologian eri tutkimusmenetelmät, niiden hyödyt ja rajoitukset, antaa suositeltavia menettelytapoja näytteenottoon, ja selvittää patologian lausuntojen merkitystä ja hyödyllisyyttä hoidon valinnassa. Patologian laboratoriopalveluja tarvitseville Patologia on työtä tukeva käsikirja. Käytännönläheiset ohjeet tukevat patologin ja muun hoitoketjun välistä yhteistyötä. Lääketieteen opiskelijoille ja biolääketieteellistä tutkimustyötä tekeville Patologia on oppikirja, joka auttaa ymmärtämään tautiprosessien syntyä ja biologista merkitystä, eri elinten ja kudosten rakenteen ja toiminnan häiriöitä, ja niiden vaikutusta taudin kulkuun. Patologiasta hyötyvät myös monien muiden alojen ammattilaiset, opiskelijat ja tutkijat.

Patologia luo pohjaa lääketieteelliselle ymmärrykselle ja diagnostiikalle yhdistämällä lääketieteen perustieteitä ja erikoisaloja. Patologia-kirja on ensimmäinen suomalainen koko patologian alan kattava teos. Se perustuu alan asiantuntijoiden ajantasaiseen tietoon ja ajankohtaisiin suosituksiin.

Sairauksien sisäisiä ja ulkoisia syitä käsittelevässä osassa tarkastellaan mm. elintapojen ja ympäristötekijöiden vaikutuksia sairauksien synnyssä. Yleinen tautiopillinen osa kuvaa elimistön yleisiä ja elinsysteemikohtaisia reaktioita sairauksiin ja näiden vaikutusta sairauksien kulkuun.

Elinpatologia-osassa käydään järjestelmällisesti läpi elinkohtaisesti sairauksien tausta, patologiset piirteet ja kliininen merkitys, suomalainen näkökulma huomioiden. Näytteiden ottoa, käsittelyä ja tulkintaa käsittelevä osa kuvaa patologian eri tutkimusmenetelmät, niiden hyödyt ja rajoitukset, antaa suositeltavia menettelytapoja näytteenottoon, ja selvittää patologian lausuntojen merkitystä ja hyödyllisyyttä hoidon valinnassa.

Patologian laboratoriopalveluja tarvitseville Patologia on työtä tukeva käsikirja. Käytännönläheiset ohjeet tukevat patologin ja muun hoitoketjun välistä yhteistyötä. Lääketieteen opiskelijoille ja biolääketieteellistä tutkimustyötä tekeville Patologia on oppikirja, joka auttaa ymmärtämään tautiprosessien syntyä ja biologista merkitystä, eri elinten ja kudosten rakenteen ja toiminnan häiriöitä, ja niiden vaikutusta taudin kulkuun. Patologiasta hyötyvät myös monien muiden alojen ammattilaiset, opiskelijat ja tutkijat.