Table of Contents

Potilaiden eristämis- ja sitomiskäytännöt psykiatrisissa sairaaloissa: kohti näyttöön perustuvaa kliinistä hoitotyötä.