Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Mielenterveyspotilaan itsehallintaa tukeva potilasopetus.