Table of Contents

Julkisen sektorin tehokkuus monitulkintaisena ongelmana : käsitteet ja lähestymistavat / Jarmo Vakkuri.
Muuttuuko mikään? : Tuloksellisuuden käsitteen monitulkintaisuus julkishallinnossa / Pentti Meklin.
Tehottomat lintsarit? : Valtion ja yliopiston suhde agenttiteorian näkökulmasta / Jussi Kivistö.
Pirulliset ongelmat terveydenhuollossa : esimerkkeinä kansallinen terveyshanke ja hoitotakuu-uudistus / Harri Raisio.
Rajoittunut rationaalisuus Helsingin kaupungin kouluverkon tarkistamispolitiikassa / Pertti Ahonen.
Tuloksellisuuskoherenssi valtionhallinnon päätöksenteon ongelmana / Anniina Autero.
Monitulkintaisen maailman hallinnasta : tehokkuusartefaktien käyttö julkisissa organisaatioissa / Jarmo Vakkuri.
Monitulkintaisuus ja kuntatalouden tasapaino / Lotta-Maria Sinero.
Kansalaiset terveydenhuollon uudistajina / Pirkko Vartiainen.
Yliopistojen rahoitusmallit ja kansalaisyhteiskunta : monitulkintaisia näkökulmia / Seppo Hölttä & Jussi Kivistö.
Kohti parasta mahdollista : Miksi esteitä ei voi ylittää? Miten niiden kanssa voi elää? / Jarmo Vakkuri.