Table of Contents

Best available techniques (BAT) - Environmental management in aggregates production. Bästa tillgängliga teknik (BAT) - Hantering av miljöfrågor i produktionen av stenmaterial.