Table of Contents

Referat (s. 5-6): Mot ett fungerande servicesystem : utvärdering av regionala utvecklingsprojekt och utvecklingsförsök inom hälso- och sjukvårdens servicesystem. Summary (s. 7-8): Making the service system more effective : assessment of sub-regional development projects and development trials regarding the health service system. Tiivistelmä suomeksi (s. 3-4)