Table of Contents

Palliatiivisen hoidon tarkoitus.
Oireet palliatiivisessa hoidossa.
Psykososiaalinen tuki.
Saattohoito, kärsimys ja suru.
Lääkehoito ja ravitsemus palliatiivisessa hoidossa.
Syövän palliatiivinen hoito.
Kroonisten sairauksien palliatiivinen hoito.
Vanhusten palliatiivinen hoito.
Palliatiivisen hoidon järjestäminen.
Palliatiivisen hoidon etiikka.
Kuvat.