Table of Contents

1 Palkan määräytymisen perusteet.
2 Palkan määrä ja lajit.
3 Palkan maksu ja viivästymisen seuraukset.
4 Laki- ja sopimusperusteiset sosiaalivakuutukset.
5 Työntekijöiden palkkaamisen julkiset tukimuodot.
6 Työaika.
7 Vuosiloma.
8 Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus sairauden tai muun tilapäisen poissaolon ajalta.
9 Perhevapaat ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus.
10 Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen.
11 Irtisanomisajan ja lomautusilmoitusajan palkka.
12 Työntekijän sosiaaliturva työttömyyden aikana ja työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa.
13 Ennakkoperintä.