Table of Contents

Ajankohtaista 2019.
Yleistä työlainsäädännöstä ja palkkahallinnosta.
Työaikalaki.
Vuosilomalaki.
Verolainsäädäntö palkkahallinnossa.
Verosäädösten sisällöstä.
Ennakkoperintä.
Työsuhde.
Nuoret työntekijät.
Työehtosopimukset.
Yhteistoiminta.
Työaika ja vuosiloma.
Työsuojelu ja työterveydenhuolto.
Sairausvakuutus.
Eläkevakuutus.
Työttömyysturva.
Ennakkoperintä ja oma-aloitteiset verot.
Ennakkoperintä ja oma-aloitteiset verot.
Tulorekisteri.
Verotus.
Ulkomaantyöskentely ja ulkomaiset työsuhteet.
Muu lainsäädäntö.
Keskusjärjestösopimukset ja- suositukset.
Asiahakemisto.