Table of Contents

Ajankohtaista 2017.
Yleistä työlainsäädännöstä ja palkkahallinnosta.
Työaikalaki.
Vuosilomalaki.
Verolainsäädäntö palkkahallinnossa.
Verosäädösten sisällöstä.
Ennakkoperintä.
Työsuhde.
Nuoret työntekijät.
Työehtosopimukset.
Yhteistoiminta.
Yksityisyydensuoja ja tietosuoja.
Työaika ja vuosiloma.
Työsuojelu ja työterveydenhuolto.
Sairausvakuutus.
Eläkevakuutus.
Työttömyysturva.
Verotus ja ennakkoperintä.
Ulkomaantyöskentely ja ulkomaiset työsuhteet.
Muu lainsäädäntö.
Keskusjärjestösopimuksia.
Keskusjärjestöjen suosituksia.
Asiahakemisto.