Table of Contents

1. Ajankohtaista 2015.
2. Yleistä työlainsäädännöstä ja palkkahallinnosta.
3. Työaikalaki.
4. Vuosilomalaki.
5. Verolainsäädäntö palkkahallinnossa.
6. Verosäädösten sisällöstä.
7. Ennakkoperintä.
Työsuhde.
Nuoret työntekijät.
Työehtosopimukset.
Yhteistoiminta.
Yksityisyyden suoja ja tietosuoja.
Työaika ja vuosiloma.
Työsuojelu ja työterveydenhuolto.
Sairausvakuutus.
Eläkevakuutus.
Työttömyysturva.
Verotus ja ennakkoperintä.
Ulkomaantyöskentely ja ulkomaiset työsuhteet.
Muu lainsäädäntö.
Keskusjärjestösopimuksia.
Keskusjärjestöjen suosituksia.