Table of Contents

Ajankohtaista 2021.
Yleistä työlainsäädännöstä ja palkkahallinnosta.
Työaikalaki (872/2019).
Vuosilomalaki.
Verolainsäädäntö palkkahallinnossa.
Verosäädösten sisällöstä.
Ennakkoperintä.
Työsuhde.
Nuoret työntekijät.
Työehtosopimukset.
Yhteistoiminta.
Työaika ja vuosiloma.
Työsuojelu ja työterveydenhuolto.
Sairausvakuutus.
Eläkevakuutus.
Työttömyysturva.
Ennakkoperintä ja oma-aloitteiset verot.
Tulorekisteri.
Verotus.
Ulkomaantyöskentely ja ulkomaiset työsuhteet.
Muu lainsäädäntö.
Keskusjärjestösopimukset ja -suositukset.
Asiahakemisto.