Table of Contents

Paikallinen sopiminen ja työehtojen määräytymisjärjestelmä.
Paikallisen sopimisen kehityshistoriasta, päämääristä ja kehittämisestä.
Paikallisen sopimisen juridiikka.
Paikalliseen sopimiseen liittyvien erimielisyyksien selvittely ja sopimusrikkomusten seuraamukset.
Paikallista sopimista koskevat asiakirjamallit.