Table of Contents

I Lähtökohtia aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle. Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa -hanke / Tommi Haapaniemi, Heidi Hirvonen. Osaaminen näkyviin : ahotoinnin kehittämistä Itä-Suomen yliopistoissa / Tommi Haapaniemi. Toimiva perusta ammattikorkeakoulujen AHOT-menettelyille / Anneli Airola. Työelämä ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen / Päivi Auvinen, Ulla Keto. II Ohjauksen ja arvioinnin rooli osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Savonian AHOT-toimintamalli osana opiskelijan ohjauksen kokonaisuutta / Pirjo Venhovaara. AHOT osana opiskelijaohjausta / Eeva Karttunen. Savonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden aikuisopiskelijoiden osaamiskartoitus osana HOPS- ja AHOT-prosessia / Kaisa Hämäläinen. Osaamisen arvioinnin hyviä käytänteitä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa / Päivi Muhonen. III AHOT-käytänteet eri koulutus- ja tieteen aloilla. Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden aiemman osaamisen tunnistaminen terveyden edistämisen käytännön harjoittelussa / Arja Haapakorva. AHOT-suositukset korkeakoulujen kieli- ja viestintäopintoihin / Anneli Airola. Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen kauppatieteellisellä alalla Itä-Suomen yliopistossa / Sari-Johanna Karhapää. Kokemuksia osaamisen tunnustamisesta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa / Anneli Airola. Abstract.