Table of Contents

Osa-aikatyö ilmiönä.
Osa-aikatyön normilähteet.
Osa-aikatyötä koskeva työsopimus.
Osa-aikatyön eri perusteet.
Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteen aikana.
Työaika ja työturvallisuus.
Vuosiloma.
Työsuhteen päättyminen.