Table of Contents

Seloste: Kuusikon käsittelyn optimointi puittaisiin kasvumalleihin pohjautuen.