Table of Contents

Prologi / Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Tiina Siiskonen.
I Oppimisen tukemisen lähtökohdat.
1. Kehityksen yksilöllisyyden ymmärtäminen ja oppimisvaikeudet / Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Tiina Siiskonen.
2. Oppimisen vaikeuksien tunnistaminen ja arviointi / Tuija Aro, Jaana Ahonniska-Assa, Mikko Aro ja Timo Ahonen.
3. Näyttöön perustuva tuki oppimisen vaikeuksissa / Rauno Parrila, Domenique Gadsden ja Mikko Aro.
4. Oppimisen tukeminen / Tiina Siiskonen, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Hannu Savolainen.
II Oppimista muovaavat tekijät.
5. Oppimisvaikeuksien perinnöllinen ja neurokognitiivinen tausta / Timo Ahonen, Juha Kere ja Tiina Parviainen.
6. Motivaatio, tunteet ja oppiminen / Tuija Aro ja Jari-Erik Nurmi.
7. Vanhempien ja kodin merkitys oppimisessa / Kaisa Aunola, Johanna Heinonen ja Ulla Leppänen.
8. Oppiminen toisella kielellä / Ari Huhta, Lea Nieminen, Minna Suni ja Mirja Tarnanen.
9. Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutustaidot / Anna-Maija Poikkeus.
10. Myönteisten käyttäytymismallien tukeminen opetuksessa / Hannu Savolainen, Vesa Närhi ja Pirjo Savolainen.
11. Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisissa ympäristöissä / Päivi Häkkinen, Carita Kiili, Jarkko Hautala, Johanna Pöysä-Tarhonen, Laura Kanniainen ja Paavo H. T. Leppänen.
III Kehitykselliset oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen.
12. Kielenkehityksen vaikeudet / Tiina Siiskonen, Timo Ahonen ja Sira Määttä.
13. Lukutaidon kehitys ja lukemisvaikeudet / Mikko Aro ja Marja-Kristiina Lerkkanen.
14. Luetun ymmärtämisen vaikeudet / Marja-Kristiina Lerkkanen ja Minna Torppa.
15. Kirjoittamisen vaikeudet / Marja-Kristiina Lerkkanen, Timo Ahonen, Ritva Ketonen ja Ulla Leppänen.
16. Matematiikan perustaitojen oppimisvaikeudet / Tuire Koponen, Jonna Salminen ja Riikka Sorvo.
17. Tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeudet / Vesa Närhi, Anne Karhu, Liisa Klenberg, Mika Paananen ja Anita Puustjärvi.
18. Hahmotusvaikeudet / Pekka Räsänen, Suvi Ylönen ja Anna Talvinen.
19. Motoriset oppimisvaikeudet / Timo Ahonen, Piritta Asunta ja Helena Viholainen.
Epilogi / Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Tiina Siiskonen. Miksi oppiminen on joillekin lapsille vaikeaa? Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita oppimaan? Miten oppimista voitaisiin parhaiten tukea? Miten uusin tutkimustieto vastaa näihin kysymyksiin? Oppimisen vaikeudet on kattava tietolähde kaikille, jotka haluavat ymmärtää oppimista ja oppimisen vaikeuksia. Teos tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa ja työkaluja lasten kanssa työskenteleville. Teoksen nimi kuvaa tavanomaista laajempaa näkemystä oppimisen ongelmista. Teos perustuu toisiaan täydentävään kasvatustieteen, erityispedagogiikan, neuro-, kehitys- ja kasvatuspsykologian sekä genetiikan asiantuntemukseen. Vaikeuksia tarkastellaan yksilöllisen erilaisuuden, oppimisympäristöjen sekä opetuksen ja tuen järjestämisen näkökulmista.