Table of Contents

Osa I.
Johdanto: Oppimispelit lapsen maailman, pelitutkimuksen ja osallistavan pedagogiikan risteyskohdassa / Marjaana Kangas, Olli Vesterinen & Leena Krokfors.
Oppimispelien tutkimus pedagogisesta näkökulmasta / Antti Koskinen, Marjaana Kangas & Leena Krokfors.
Matematiikka pelissä / Erno Lehtinen, Henrik Lehtinen & Boglarka Brezovszky.
Peleistä pelillisyyteen / Olli Vesterinen & Jarkko Mylläri.
Osa II.
Johdanto: Oppimispelit rajoja ylittävinä ja osallistavina oppimisympäristöinä / Leena Krokfors, Marjaana Kangas & Reetta Hyvärinen.
Leikillisyyttä peliin : näkökulmia leikillisyyteen ja leikilliseen oppimiseen / Marjaana Kangas.
Omaa tietä etsimässä: minä ja tulevaisuus pelilaudalla / Kaisa Kopisto, Leena Krokfors, Marjaana Kangas & Pauliina Aumola.
Tosielämän minecraftaaminen / Sonja Ängeslevä.
Pelin kehittämisen periaatteita / Annakaisa Kultima.
Osa III.
Johdanto: Kuka pelaa ja kenen säännöillä? Ajatuksia pelien pedagogisista seurauksista / Lasse Lipponen, Antti Rajala & Jaakko Hilppö.
Leikkien, mutta tosissaan : leikillä iloa oppimisympäristöön / Vilhelmiina Harju & Jari Multisilta.
Opettaja ja älykäs valo- ja ääniteknologia liikuntatunnilla : liikuntapedagogisia näkökulmia Valopeliin / Sari Yrjänäinen, Jaana Parviainen & Hannu Lakervi.
Pelit tiedonhankinnan apuna : kohti varhaisakteemisia taitoja / Anna-Liisa Holmsrtröm & Katja Karevaara.
Osa IV.
Johdanto: Pedagogiset mallit ja osallistava pelipedagogiikka / Leena Krokfors, Marjaana Kangas & Kaisa Kopisto.
Pelilautana koko kaupunki / Aija Viita & Riku Alkio.
Valopeli : lasten mielikuvitusta hyödyntävä ja liikkumiseen innostava pelisovellus / Jaana Parviainen ... [et al.].
SmartKid Maths : motivaatiota oppimiseen opettamalla / Harri Ketamo, Vesa-Pekka Koivisto & Antti Koivisto.
Oppilaat pelien ohjelmoijina: Kodu Game Lab koulussa / Tomi-Pekka Niukkanen.
Musiikkipeli SongHi / Olli Vallo.
Planeetta Terra – Millaisen maailman sinä luot? / Antti Koskinen & Olli Vesterinen.
Mistä on oppimispeli tehty? Omaa tietä etsimässä -oppimispeli ja sen tausta / Jere Linnanen. Tänä päivänä pelit ovat keskeinen osa lasten ja nuorten elämää. Tekemiseen ja osallistumiseen kannustava pelikulttuuri on herättänyt kiinnostuksen pelien käyttöön opetuksessa. Oppiminen pelissä -teoksen tarkoituksena on rohkaista ja tarjota malleja pelien hyödyntämiseen. Pelit tarjoavat mielekkään ja motivoivan ympäristön erilaisten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Niiden kautta voi myös omaksua tiedollisia sisältöjä, kuten oppia kieliä tai erityissanastoa. Teos osoittaa, että pelit voivat lisätä kiinnostusta opiskeluun ja parantaa oppimistuloksia. Oppiminen pelissä on tarpeellinen johdatus pelien käyttöön opetuksessa. Kirja sisältää ajankohtaista tietoa perus- ja lukio-opetuksessa hyödynnettävistä peleistä ja peliympäristöistä sekä kokoaa ja suuntaa oppimispeleihin liittyvää keskustelua. Tiedolle on tarvetta, koska perusopetuksen opetussuunnitelmassa pelit määritellään yhdeksi osallistavan oppimisen menetelmäksi.