Table of Contents

Opiskelijajoukon moninaisuus.
Nuoren ja nuoren aikuisen psykososiaalinen kehitys.
Kuvat.
Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä.
Opiskelijoiden toimeentulo ja asuminen.
Kansainvälisyys opiskelussa.
Opiskeluterveydenhuollon kehitys.
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteet ja toteutus.
Oppilaitokset ja opiskelijoiden järjestöt hyvinvointityössä.
Terveyden edistäminen ja varhainen puuttuminen opiskeluterveydenhuollossa.
Terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö.
Opiskelukyvyn ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.
Työelämään siirtyminen.
Terveystottumukset ja niihin vaikuttaminen.
Sairastaminen opiskeluiässä.
Somaattiset pitkäaikaissairaudet.
Suun ja hampaiden ongelmat.
Opiskelijoiden selkäkivut ja ergonomia.
Uro-genitaaliongelmat.
Psyykkinen oireilu, mielenterveyden häiriöt ja itsetuhoisuus.
Neurologiset ja neuropsykiatriset oppimiseen vaikuttavat häiriöt. "Teoksessa painotetaan terveyden edistämisen, varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen näkökulmaa. Eri sairauksien toteamisessa ja hoidossa tuodaan esiin nuorten ja nuorten aikuisten erityispiirteet tai käytännöt. Opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä ei 'tuoteta' ainoastaan terveysasemien hoitohuoneissa, vaan monipuolisessa yhteistyössä oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa."--Duodecim.