Table of Contents

Johdanto.
Vastikkeelliset omistajanvaihdokset : yrityskaupat.
Omaisuuden lahjoittaminen.
Lakimääräinen periminen ja omaisuudesta määrääminen testamentilla.
Sukupolvenvaihdoksen huojentaminen tuloverotuksessa.
Sukupolvenvaihdoksen huojentaminen perintö- ja lahjaverotuksessa.
Alihintaiset luovutukset ja lahjanluonteiset kaupat.
Muita omistusmuutoksen vaihtoehtoja.
Yrityksen valmistaminen omistajanvaihdosta varten.
Eräitä muita yhdistelmiä.