Table of Contents

Johdanto.
EU:n ja Venäjän taloussuhteiden sopimusperusta.
Venäjän talouden kehitys.
Tavaroiden ja palvelujen vienti Suomesta Venäjälle.
Panos-tuotosmallin kuva Venäjän ulkomaankaupasta.
Arvonlisäyksen suora ja epäsuora vienti Suomesta Venäjälle.
Yhteenveto vientiluvuista.
Transitovienti itään.
Suorat sijoitukset OECD-maiden ja Venäjän välillä.
Arvioita Venäjän talouden pitkän aikavälin kasvunäkymistä.
Yrityskyselyn tulokset.
Suomen ja Venäjän taloudellisten suhteiden näkymät.