Table of Contents

Johdanto: On aika puhua päihdeongelmaisten asiakkaiden oikeudesta päihdehuoltoon / Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto.
Päihdehuollon kehitys ja sosiaaliset oikeudet / Olavi Kaukonen.
Asiakkaan oikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät päihdepalveluissa / Heidi Poikonen & Taru Kekoni.
Päihdeongelmaisen asiakkaan asema ja oikeudet : mitä sosiaalihuoltolain uudet välineet tarkoittavat päihdehuollossa? / Katja Kuusisto & Laura Kalliomaa-Puha.
Äitiys on mahdollisuus / Maarit Andersson.
Äitiysidentiteettien rakentuminen päihteitä käyttävien naisten kertomuksissa lapsistaan / Elina Virokannas.
Nuoret miehet, alkoholiongelmaiset isät ja elämänkulku / Henna Pirskanen.
Kahlitseva häpeä : juomisen vaikutukset ikääntyvillä naisilla / Taina Heino, Tuula Kyyhkynen, Riitta Vänskä & Aini Pehkonen.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan palvelusiirtymät : asumisyksikön työntekijöiden neuvottelut asiakkaiden muuttuvista palvelutarpeista / Kirsi Günther & Johanna Ranta.
Huumehoitoa koskevat neuvot ja valinnat matalan kynnyksen palvelun asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa / Johanna Ranta.
Laitospäihdehoidon asiakkaiden hyvinvoinnin muutos kuntoutuksen aikana / Eeva Ekqvist & Katja Kuusisto.
Päihdeongelmaisten palvelujärjestelmä muokkautuu yhteiskunnallisten muutosten myötä / Airi Partanen & Kristiina Kuussaari.
Kuntoutumiseni polku / Elina Tikka.