Table of Contents

Riita-asian pääkäsittely.
Rikosasian pääkäsittely.
Asianosaisten läsnäolo ja seuraamukset poissaolosta.
Todistelu.
Oikeudenkäynnin kieli ja aineiston tallentaminen.
Oikeudenkäyntikulut.
Tuomio.
Muutoksenhaku.