Table of Contents

Johdanto.
Oikeudenkäynnin historiaa ja kehitysnäkymiä.
Prosessioikeuden perusta ja merkitys.
Prosessioikeuden keskeiset instituutiot ja menettelymuodot.
Prosessitavoitteet ja -periaatteet.
Prosessioikeuden päälähteet ja säännösten tulkinta.
Tuomioistuimet.
Tuomioistuinten toimivalta.
Tuomarit.
Asianajajat ja julkiset oikeusavustajat.
Syyttäjät sekä esitutkinta- ja täytäntöönpanoviranomaiset. Teoksessa käsitellään lainkäytön perustaa ja keskeisiä instituutioita, prosessitavoitteita ja -periaatteita, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytyksiä, tuomioistuimia ja niiden toimivaltaa, tuomiovaltaa käyttäviä ja tuomiovallan käyttämiseen osallistuvia henkilöitä sekä asianajajaoikeutta. Teoksessa tarkastellaan riita- ja rikosasiain alioikeusmenettelyn lisäksi myös uutta tuomioistuinsovittelua, hallintolainkäyttöä ja muutoksenhakua sekä niissä viime aikoina tapahtuneita merkittäviä muutoksia.