Table of Contents

I. EIS 6 artiklan soveltaminen.
II. Tuomioistuinta koskevat vaatimukset.
III. Julkisuus.
IV. Joutuisuus.
V. Kontradiktorisuus ja osapuolten tasa-arvoisuus.
VI. Suullisuus.
VII. Todistelun kontradiktorisuus ja osapuolten tasa-arvoisuus.
VIII. Todistajan suojelu ja epäsovinnaiset tutkintakeinot.
IX. Syyttömyysolettama ja itsekriminointisuoja.
X. Syytetyn minimioikeudet.
XI. Perusteluvelvollisuus.
XII. Muutoksenhaku.