Table of Contents

I Mitä ohjaus on?.
1. Ohjauksen määrittelyä.
2. Ohjaus inhimillisenä kokemuksena, toimintana ja osallistumisena.
II Kuka ohjaa: ohjauksen toimijat.
3. Ohjaussuhde: ohjaaja ja ohjattava kohtaamassa.
4. Ohjausta ryhmässä ja yhteisössä.
III Miten ohjataan: metodeja, käytäntöjä ja harjoituksia.
5. Ohjausprosessin käynnistäminen.
6. Ohjauksen orientaatiot ja keinot.
7. Kannatteleva orientaatio: kuuntelemisen ja läsnäolon taito.
8. Tutkiva orientaatio: kysyminen, kuunteleminen ja tulkitseminen.
9. Ongelmanratkaisuorientaatio: työkaluina neuvominen ja palaute.
10. Ohjaus pedagogiikkana.
11. Ohjauksen onnistuminen ja ohjaajana kehittyminen.