Table of Contents

Bromin esiintyminen kierrätyspolttoaineen leijukerrospoltossa. Förekomsten av brom vid förbränning av returbränsle i fluidiserade bädd.