Table of Contents

Havaintoja deksmedetomidiinin farmakokinetiikasta ja farmakodynamiikasta.