Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Sairaanhoitajaopiskelija-potilassuhde ja suhteeseen yhteydessä olevat tekijät.