Table of Contents

Ungas välfärd i Finland 2000-2013 : resultat av enkäten Hälsa i skolan. Wellbeing of adolescents in Finland 2000-2013 : the results of the School health promotion study.