Kokeista toukkaruton (flasherian) avulla hävittää niittymatoja ja muita vahingollisia toukkia -- Kokeita niittymatotuhojen ehkäisemiseksi erilaisillahyönteisiä kuolettavilla aineilla -- Tutkimuksia niittymadon tuhotöistä -- Yhteenasetelma.