Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Polyneuropatian neurofysiologinen diagnostiikka, kliiniset oireet sekä neuropatologiset löydökset.