Table of Contents

1. Johdanto ; 2. Taito ja taidon tutkiminen ; 3. Metodologia ; 4. Tutkimusaineistot ; 5. Neulonta tekniikkana ja taitona ; 6. Taidon oppiminen ; 7. Tekijän taito museoneuleissa ; 8. Neulovat miehet ; 9. Neulominen poikkeusaikoina ; 10. Kansalaistaidosta harrastukseksi ; 11. Erilaiset neulonnan taidot ; Lähteet ; Liitteet ; Sanasto ; Tiivistelmä. Neulonta on arkisena ja usein itsestäänselvyytenä pidetty käsityötaito, joka syvemmin tarkasteltuna ilmentää kuitenkin monia henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Nämä merkitykset ovat ilmenneet muun muassa kouluopetuksessa, rintamamiesten ja siviilien välisenä yhteytenä sekä monina omakohtaisina kokemuksina. Tekijä ja tilanne määrittävät, näyttäytyykö neulonta pakollisena, hyödyllisenä vai iloa tuottavana taitona. Tutkimus avaa neulonnan taitoa Suomessa 1800-luvulta nykypäivään, ja neulontaan liittyvä hiljainen tieto avautuu lukijalle moniaineistoisesti ja -aistisesti.