Table of Contents

Munuaisten rakenne.
Munuaisten toiminta.
Munuaistautien diagnostiikka.
Munuaisten äkillinen vajaatoiminta.
Virtsateiden infektiot.
Tubulointerstitiaaliset nefropatiat.
Kuvat.
Nefroottinen oireyhtymä.
Glomerulonefriitit.
Tromboottiset mikroangiopatiat.
Diabeettinen nefropatia.
Systeemisen lupus erythematosuksen munuaistauti.
Alportin oireyhtymä (hereditaarinen nefriitti).
Rakkulamunuaistaudit.
Tubulusten toimintahäiriöt.
Renaalinen tubulaarinen asidoosi (RTA).
Munuaiset ja raskaus.
Krooninen munuaistauti, munuaisten krooninen vajaatoiminta ja uremia.
Lääkkeiden aiheuttamat munuaistaudit.
Lääkkeiden käyttö munuaisten vajaatoiminnassa.
Munuaiset ja verenpaine.
Dialyysihoito.
Munuaisensiirto.