Table of Contents

1 Johdanto.
2 Toisen kielen oppiminen sosiaalisessa ympäristössä.
3 Osallisuus tutkimuksen ydinkäsitteenä.
4 Design-tutkimus tutkimuksen metodisena otteena.
5 Kasvatustieteellinen design-tutkimusprosessini.
6 Tutkimuksen tulokset.
7 Tutkimuksen johtopäätökset.
8 Pohdinta.
Lähteet.
Liitteet. "They can learn from the others" : an educational design research on classroom practices enhancing participation in immigrant students.