Table of Contents

Sammandrag (s. 7): Bildskärmsarbete : tillämpningen av statsrådets beslut 1405/1993 och beslutets inverkningar på arbetsplatser. Summary (s. 11): Work with display screen equipment : application of Government Decision 1405/1993 and the effects of Decision in workplaces. Tiivistelmä (s. 3).