Table of Contents

Sammandrag (s. 9-11): Handlingsprogram för minskning av hälsoskillnaderna 2008-2011. Summary (s. 3-5). Tiivistelmä (s.6-8): Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008-2011.