Table of Contents

Att skriva klarspråk.
Att skriva för webben.
Text och form.
Avstavning.
Stavning.
Böjning.
Ordbildning.
Att välja ord och ordform.
Stor eller liten bokstav?.
Ett ord eller flera?.
Förkortningar.
Sifferuttryck.
Skiljetecken och andra skrivtecken.
Källor och hänvisningar. Kan man använda hen i myndighetstexter? Kan man utelämna att och har i meningar? Vad heter EU-organen på svenska? Skrivreglerna är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som skriver inom myndigheter, domstolar och EU:s institutioner - och på många andra arbetsplatser. Denna åttonde upplaga, utgiven av Språkrådet, ersätter tidigare utgåvor och är till stora delar omarbetad.