Table of Contents

Johdanto.
Kielelliset käänteet kuurojen opetuksessa / Eeva Salmi.
Kapinahenkeä ja kansalaistoimintaa / Kari Huuskonen.
Poikkeavat oppilaat kansakoulun marginaalissa ennen oppivelvollisuuskoulua / Joel Kivirauma.
Toivon ja tappion tarinat : eturyhmät USA:n erityisopetuspolitiikassa / Tiina Itkonen.
Normaalitieteen rajat ja rakenteet / Antti Teittinen.